Giới thiệu về Cổng Dịch vụ công Bộ Giao thông vận tải

Với quan điểm công khai, minh bạch, lấy công dân, doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị sự nghiệp làm trung tâm phục vụ, Cổng Dịch vụ công Bộ Giao thông vận tải kết nối, cung cấp thông tin về thủ tục hành chính và dịch vụ công trực tuyến; hỗ trợ thực hiện, giám sát, đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của công dân, doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn.

Công dân, doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị sự nghiệp dễ dàng truy cập Cổng Dịch vụ công Giao thông vận tải tại địa chỉ duy nhất dichvucong.mt.gov.vn theo nhu cầu người dùng từ máy tính, máy tính bảng hoặc điện thoại di động được kết nối internet để hưởng nhiều lợi ích từ Cổng Dịch vụ công Bộ Giao thông vận tải, như:

Đăng ký và được cấp ngay một tài khoản của Cổng Dịch vụ công để đăng nhập;

Tra cứu thông tin, Dịch vụ công các Cục/Tổng cục, lĩnh vực về thủ tục hành chính; Gửi phản ánh kiến nghị liên quan đến việc giải quyết thủ tục hành chính, Dịch vụ công;

Theo dõi toàn bộ quá trình giải quyết thủ tục hành chính và xử lý phản ánh kiến nghị của mình bằng cách cung cấp mã hồ sơ;

Đăng nhập bằng tài khoản Cổng dịch vụ công Quốc gia để đăng nhập; không phải cập nhật các trường thông tin, tài liệu đã được lưu trữ trong tài khoản Cổng Dịch vụ công Quốc gia;

Được hỗ trợ truy vấn thông tin của cá nhân, tổ chức lưu trữ tại các Cơ sở dữ liệu, Hệ thống thông tin đã tích hợp với Cổng Dịch vụ công Quốc gia, ...;

Sử dụng tài khoản của các ngân hàng, trung gian thanh toán để thanh toán trực tuyến phí, lệ phí thực hiện thủ tục hành chính; Dịch vụ công;

Đánh giá sự hài lòng trong giải quyết thủ tục hành chính;
Câu hỏi tham vấn, khảo sát