TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ NĂM 2024

TỔNG GIẢI QUYẾT

ĐÃ GIẢI QUYẾT

HỒ SƠ

HỒ SƠ

Đã giải quyết trong hạn

TRA CỨU HỒ SƠ

Để tra cứu thông tin hồ sơ bằng SMS, soạn tin theo cú pháp
BGTVT <khoảng cách> <Mã số hồ sơ> <khoảng cách> <Mã tra cứu>
gửi về tổng đài 8085
(Lưu ý: Cước phí nhắn tin 1000 đồng/ tin nhắn)

NỘP HỒ SƠ TRỰC TUYẾN

TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ NĂM 2024

TỔNG GIẢI QUYẾT

ĐÃ GIẢI QUYẾT

HỒ SƠ

HỒ SƠ

Đã giải quyết trong hạn

TỔNG SỐ HỒ SƠ TIẾP NHẬN THEO
LĨNH VỰC NĂM 2024