Trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  
1
Cấp Giấy phép vận tải thủy qua biên giới VN-CPC cho phương tiện (nhóm 2)
Lĩnh vực thủ tục
Lĩnh vực Vận tải - DVC mức: 4
Cơ quan thực hiện
Sở Giao thông vận tải An Giang
2
Cấp Giấy phép vận tải thủy qua biên giới VN-CPC cho phương tiện (nhóm 2)
Lĩnh vực thủ tục
Lĩnh vực Vận tải - DVC mức: 4
Cơ quan thực hiện
Sở Giao thông vận tải Hải Phòng
3
Cấp Giấy phép vận tải thủy qua biên giới VN-CPC cho phương tiện (nhóm 2)
Lĩnh vực thủ tục
Lĩnh vực Vận tải - DVC mức: 4
Cơ quan thực hiện
Sở Giao thông vận tải Bà Rịa – Vũng Tàu
4
Cấp Giấy phép vận tải thủy qua biên giới VN-CPC cho phương tiện (nhóm 2)
Lĩnh vực thủ tục
Lĩnh vực Vận tải - DVC mức: 4
Cơ quan thực hiện
Sở Giao thông vận tải Bạc Liêu
5
Cấp Giấy phép vận tải thủy qua biên giới VN-CPC cho phương tiện (nhóm 2)
Lĩnh vực thủ tục
Lĩnh vực Vận tải - DVC mức: 4
Cơ quan thực hiện
Sở Giao thông vận tải Bắc Giang
6
Cấp Giấy phép vận tải thủy qua biên giới VN-CPC cho phương tiện (nhóm 2)
Lĩnh vực thủ tục
Lĩnh vực Vận tải - DVC mức: 4
Cơ quan thực hiện
Sở Giao thông vận tải Bắc Kạn
7
Cấp Giấy phép vận tải thủy qua biên giới VN-CPC cho phương tiện (nhóm 2)
Lĩnh vực thủ tục
Lĩnh vực Vận tải - DVC mức: 4
Cơ quan thực hiện
Sở Giao thông vận tải Bắc Ninh
8
Cấp Giấy phép vận tải thủy qua biên giới VN-CPC cho phương tiện (nhóm 2)
Lĩnh vực thủ tục
Lĩnh vực Vận tải - DVC mức: 4
Cơ quan thực hiện
Sở Giao thông vận tải Bến Tre
9
Cấp Giấy phép vận tải thủy qua biên giới VN-CPC cho phương tiện (nhóm 2)
Lĩnh vực thủ tục
Lĩnh vực Vận tải - DVC mức: 4
Cơ quan thực hiện
Sở Giao thông vận tải Bình Định
10
Cấp Giấy phép vận tải thủy qua biên giới VN-CPC cho phương tiện (nhóm 2)
Lĩnh vực thủ tục
Lĩnh vực Vận tải - DVC mức: 4
Cơ quan thực hiện
Sở Giao thông vận tải Bình Phước
11
Cấp Giấy phép vận tải thủy qua biên giới VN-CPC cho phương tiện (nhóm 2)
Lĩnh vực thủ tục
Lĩnh vực Vận tải - DVC mức: 4
Cơ quan thực hiện
Sở Giao thông vận tải Bình Thuận
12
Cấp Giấy phép vận tải thủy qua biên giới VN-CPC cho phương tiện (nhóm 2)
Lĩnh vực thủ tục
Lĩnh vực Vận tải - DVC mức: 4
Cơ quan thực hiện
Sở Giao thông vận tải Cà Mau
13
Cấp Giấy phép vận tải thủy qua biên giới VN-CPC cho phương tiện (nhóm 2)
Lĩnh vực thủ tục
Lĩnh vực Vận tải - DVC mức: 4
Cơ quan thực hiện
Sở Giao thông vận tải Cao Bằng
14
Cấp Giấy phép vận tải thủy qua biên giới VN-CPC cho phương tiện (nhóm 2)
Lĩnh vực thủ tục
Lĩnh vực Vận tải - DVC mức: 4
Cơ quan thực hiện
Sở Giao thông vận tải Vĩnh Phúc
15
Cấp Giấy phép vận tải thủy qua biên giới VN-CPC cho phương tiện (nhóm 2)
Lĩnh vực thủ tục
Lĩnh vực Vận tải - DVC mức: 4
Cơ quan thực hiện
Sở Giao thông vận tải Cần Thơ
16
Cấp Giấy phép vận tải thủy qua biên giới VN-CPC cho phương tiện (nhóm 2)
Lĩnh vực thủ tục
Lĩnh vực Vận tải - DVC mức: 4
Cơ quan thực hiện
Sở Giao thông vận tải Đà Nẵng
17
Cấp Giấy phép vận tải thủy qua biên giới VN-CPC cho phương tiện (nhóm 2)
Lĩnh vực thủ tục
Lĩnh vực Vận tải - DVC mức: 4
Cơ quan thực hiện
Sở Giao thông vận tải Yên Bái
18
Cấp Giấy phép vận tải thủy qua biên giới VN-CPC cho phương tiện (nhóm 2)
Lĩnh vực thủ tục
Lĩnh vực Vận tải - DVC mức: 4
Cơ quan thực hiện
Sở Giao thông vận tải Đắk Lắk
19
Cấp Giấy phép vận tải thủy qua biên giới VN-CPC cho phương tiện (nhóm 2)
Lĩnh vực thủ tục
Lĩnh vực Vận tải - DVC mức: 4
Cơ quan thực hiện
Sở Giao thông vận tải Điện Biên
20
Cấp Giấy phép vận tải thủy qua biên giới VN-CPC cho phương tiện (nhóm 2)
Lĩnh vực thủ tục
Lĩnh vực Vận tải - DVC mức: 4
Cơ quan thực hiện
Sở Giao thông vận tải Đồng Nai
Trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11