Trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  
1
Chấp thuận vận tải hành khách, hành lý, bao gửi theo tuyến cố định bằng tàu khách cao tốc
Lĩnh vực thủ tục
Lĩnh vực Vận tải - DVC mức: 3
Cơ quan thực hiện
Sở Giao thông vận tải Bình Định
2
Chấp thuận vận tải hành khách, hành lý, bao gửi theo tuyến cố định bằng tàu khách cao tốc
Lĩnh vực thủ tục
Lĩnh vực Vận tải - DVC mức: 3
Cơ quan thực hiện
Sở Giao thông vận tải Bình Phước
3
Chấp thuận vận tải hành khách, hành lý, bao gửi theo tuyến cố định bằng tàu khách cao tốc
Lĩnh vực thủ tục
Lĩnh vực Vận tải - DVC mức: 3
Cơ quan thực hiện
Sở Giao thông vận tải Bình Thuận
4
Chấp thuận vận tải hành khách, hành lý, bao gửi theo tuyến cố định bằng tàu khách cao tốc
Lĩnh vực thủ tục
Lĩnh vực Vận tải - DVC mức: 3
Cơ quan thực hiện
Sở Giao thông vận tải Cà Mau
5
Chấp thuận vận tải hành khách, hành lý, bao gửi theo tuyến cố định bằng tàu khách cao tốc
Lĩnh vực thủ tục
Lĩnh vực Vận tải - DVC mức: 3
Cơ quan thực hiện
Sở Giao thông vận tải Cao Bằng
6
Chấp thuận vận tải hành khách, hành lý, bao gửi theo tuyến cố định đối với
Lĩnh vực thủ tục
Lĩnh vực Vận tải - DVC mức: 3
Cơ quan thực hiện
Cục Đường thủy nội địa Việt Nam
7
Chấp thuận cho tàu khách cao tốc vận tải hành khách, hành lý, bao gửi theo tuyến cố định qua biên giới
Lĩnh vực thủ tục
Lĩnh vực Vận tải - DVC mức: 3
Cơ quan thực hiện
Cục Đường thủy nội địa Việt Nam
8
Công bố đóng luồng, tuyến ĐTNĐ đối với ĐTNĐ chuyên dùng nối với ĐTNĐ quốc gia; ĐTNĐ chuyên dùng nằm trên địa giới hai tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên hoặc đường thủy nội địa chuyên dùng nối ĐTNĐ quốc gia với ĐTNĐ địa phương
Lĩnh vực thủ tục
Lĩnh vực Quản lý hạ tầng - DVC mức: 3
Cơ quan thực hiện
Cục Đường thủy nội địa Việt Nam
9
Chấp thuận chủ trương xây dựng cảng Thủy nội địa
Lĩnh vực thủ tục
Lĩnh vực Quản lý cảng bến thủy nội địa - DVC mức: 3
Cơ quan thực hiện
Cục Đường thủy nội địa Việt Nam
10
Cho ý kiến trong giai đoạn lập dự án đầu tư xây dựng công trình trên tuyến ĐTNĐ quốc gia; ĐTNĐ chuyên dùng nối với ĐTNĐ quốc gia; ĐTNĐ chuyên dùng đi qua hai tỉnh trở lên; đường thủy nội địa chuyên dùng nối ĐTNĐ quốc gia với ĐTNĐ địa phương
Lĩnh vực thủ tục
Lĩnh vực Quản lý hạ tầng - DVC mức: 3
Cơ quan thực hiện
Cục Đường thủy nội địa Việt Nam
11
Chấp thuận phương án bảo đảm an toàn giao thông đối với thi công công trình liên quan đến ĐTNĐ quốc gia; ĐTNĐ chuyên dùng nối với ĐTNĐ quốc gia; ĐTNĐ chuyên dùng nằm trên địa giới hai tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên; ĐTNĐ chuyên dùng nối ĐTNĐ quốc gia với ĐTNĐ địa phương
Lĩnh vực thủ tục
Lĩnh vực Quản lý hạ tầng - DVC mức: 3
Cơ quan thực hiện
Chi cục quản lý đường thủy nội địa
12
Công bố mở luồng, tuyến đường thuỷ nội địa đối với ĐTNĐ chuyên dùng nối với
Lĩnh vực thủ tục
Lĩnh vực Quản lý hạ tầng - DVC mức: 3
Cơ quan thực hiện
Cục Đường thủy nội địa Việt Nam
13
Chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án nạo vét luồng đường thủy nội địa, vùng nước cảng, bến thủy nội địa kết hợp tận thu sản phẩm
Lĩnh vực thủ tục
Lĩnh vực Quản lý hạ tầng - DVC mức: 3
Cơ quan thực hiện
Sở Giao Thông Vận Tải Lạng Sơn
14
Cấp Giấy chứng nhận cho các cơ sở dạy nghề thuyền viên, người lái phương ti
Lĩnh vực thủ tục
Cấp giấy chứng nhận cơ sở dạy nghề - DVC mức: 3
Cơ quan thực hiện
Sở Giao thông vận tải Bạc Liêu
15
Công bố hạn chế giao thông ĐTNĐ trên ĐTNĐ quốc gia; ĐTNĐ chuyên dùng nối với ĐTNĐ quốc gia; ĐTNĐ chuyên dùng nằm trên địa giới hai tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên; ĐTNĐ chuyên dùng nối ĐTNĐ quốc gia với ĐTNĐ địa phương (trừ lý do an ninh, quốc phòng)
Lĩnh vực thủ tục
Lĩnh vực Quản lý hạ tầng - DVC mức: 3
Cơ quan thực hiện
Chi Cục Đường Thủy Nội Địa Phía Bắc
16
Công bố hạn chế giao thông ĐTNĐ trên ĐTNĐ quốc gia; ĐTNĐ chuyên dùng nối với ĐTNĐ quốc gia; ĐTNĐ chuyên dùng nằm trên địa giới hai tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên; ĐTNĐ chuyên dùng nối ĐTNĐ quốc gia với ĐTNĐ địa phương đối với trường hợp tổ chức hoạt động thể thao, lễ hội, diễn tập trên ĐTNĐ
Lĩnh vực thủ tục
Lĩnh vực Quản lý hạ tầng - DVC mức: 3
Cơ quan thực hiện
Chi cục quản lý đường thủy nội địa
17
Chấp thuận vận tải hành khách, hành lý, bao gửi theo tuyến cố định bằng tàu khách cao tốc
Lĩnh vực thủ tục
Lĩnh vực Vận tải - DVC mức: 3
Cơ quan thực hiện
Cục Đường thủy nội địa Việt Nam
18
Cấp Giấy chứng nhận cho các cơ sở dạy nghề thuyền viên, người lái phương ti
Lĩnh vực thủ tục
Cấp giấy chứng nhận cơ sở dạy nghề - DVC mức: 3
Cơ quan thực hiện
Sở Giao thông vận tải Hải Phòng
19
Cấp Giấy chứng nhận cho các cơ sở dạy nghề đáp ứng quy định về cơ sở vật chất, kỹ thuật đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa từ hạng ba trở lên, chứng chỉ chuyên môn trong phạm vi toàn quốc và các cơ sở dạy nghề trực thuộc Cục Đường thủy nội địa Việt Nam
Lĩnh vực thủ tục
Cấp giấy chứng nhận cơ sở dạy nghề - DVC mức: 3
Cơ quan thực hiện
Cục Đường thủy nội địa Việt Nam
20
Cấp Giấy chứng nhận cho các cơ sở dạy nghề thuyền viên, người lái phương ti
Lĩnh vực thủ tục
Cấp giấy chứng nhận cơ sở dạy nghề - DVC mức: 3
Cơ quan thực hiện
Sở Giao thông vận tải An Giang
Trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11